Web stranica www.airbook.eu vlasništvo je društva Utis-tm d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, I Ferenščica 45, OIB 45367235928. Korisnik je svaka osoba koja pristupi web stranici. Korisnik je također svaka koja je dobila na korištenje Channel Manager tvrtke Utis- tm d.o.o.

Podaci objavljeni na našoj stranici ne smiju se koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez pristanka tvrtke Utis-tm d.o.o. Ne smije se uzrokovati šteta tvrtci Utis-tm d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani!

Korištenjem Channel Menagera korisnici prihvaćaju sve rizike koji bi eventualno nastali korištenjem . Prihvaćaju da Channel Manager i web stranicu koriste za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Tvrtka Utis –tm d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu eventualnu štetu ili bilo koju vrstu gubitka (klijenta, financija, reputacije). Ne snosi odgovornost zbog štete koja je nastala kao posljedica tehničkih problema bilo koje vrste, neodgovarajućeg postupanje prema Channel M, nedostupnosti koja je proizašla zbog nepredviđenih tehničkih problema ili problema bilo koje vrste.

Tvrtka Utis tm d.o.o. daje Channel Menager u najam korisnicima te ne dajemo nikakva jamstva na eventualne nedostatke. Svakodnevno tvrtka Utis tm radi na poboljšanju usluge ali ne može dati jamstva da neće doći do pogreške u radu Channel Managera. Sve kvarove rješavamo u najkraćem roku!

Za nastalu štetu gubitka ili uništenja podataka  tvrtka Utis – tm d.o.o. ne odgovara, za svaki oblik zlouporabe tvrtka Utis tm ne odgovara, za kvar opreme, viruse, nestručno rukovanje i ostali štetni utjecaji  tvrtka Utis-tm ne odgovara!

Prijedlozi, kritike, ideje koje Korisnici dijele sa tvrtkom Utis tm ne smatraju se povjerljivim informacijama . Tvrtka Utis – tm d.o.o. će ih moći koristiti u bilo koju svrhu i to bez ikakvih obaveza (plaćanje, naknade)prema korisniku.

Nije dopušten niti jedan način vrijeđanja od strane korisnika prema tvrtci Utis – tmvd.o.o. ili njezinim djelatnicima. U tom slučaju raskid ugovora i suradnje su mogući scenariji isto kao i deaktivacija računa!

Tvrtka Utis tm d.o.o. ima pravo da u bilo kojem trenu može napraviti izmjene u uvjetima poslovanja bez prethodne najave

Nakon aktivacije korisničkog računa smatra se da je korisnik pročitao sa razumijevanjem i prihvatio Uvjete korištenja i oni od tog trena stupaju na snagu.

download almost uapkmod here | the best resources android apps on uapkmod.com